Zamieszkajmy
ciekawiej!
MENU

Murowanie ścian, betonowanie stropu nad poziomem +1

I oto jesteśmy, już po zimie, uff.. Zmobilizowani do dalszych prac startujemy z betonowaniem stropów. Słońce przyświeca nam już od wczesnych rannych godzin, wykorzystujemy każdy jego promyk, aby posunąć prace do przodu.